top of page
Image by william william

Hakkımızda

 Amaç

 
a. Üniversite öğrencilerinin denizcilik teknolojileri ve araştırma-geliştirme (ARGE) konularındaki çalışmalarına katkıda bulunmak, 
b. Üniversite öğrencilerini denizcilik teknolojileri konularında araştırma ve geliştirmeye, paylaşmaya, sorumluluk almaya teşvik etmek, 
c. Üniversite öğrencilerini ve Türk denizcilik camiasını, dünyada özellikle denizcilik alanında geliştirilen veya ileride denizcilik alanında uygulanabilecek teknolojiler konusunda bilgilendirmek, 
d. İTÜ’nün teoriğe ve pratiğe yönelik kabiliyetlerini araştırmak ve bunları üniversite öğrencileriyle paylaşarak bilgilendirmek, 
e. İTÜ’deki akademik personeli tanımak, öğrencilerin bu personel ile denizcilik teknolojileri geliştirilmesi konusunda fikir paylaşımında bulunmalarını sağlamak, 
f. Üniversite ile Denizcilik Sanayi işbirliğini incelemek ve bu işbirliğinin denizcilik teknolojileri konularında gelişmesine katkıda bulunmak, 
g. Sanayi ve teknolojiyi takip ederek ve bunlara katkıda bulunacak bilinçli öğrenci toplulukları oluşturmak, 
h. Denizcilik Sanayisi’nin yapısı, ARGE olanakları ve faaliyetleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek, 
i. Denizcilik Sanayisi’nde çalışmış ya da çalışmakta olan Araştırma-Geliştirme ve teknoloji geliştirme konusunda tecrübeli kişileri kulüp üyeleri ve öğrencileri ile bir araya getirmek, fikir paylaşımında bulunmalarını sağlamak, 
j. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odası (GEMİMO), Türk Loydu, Gemi Mühendisleri Odası (GMO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 


(TÜBİTAK) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardımlaşma Vakfı (DEFAV) gibi kuruluşlarla öğrencilerin bilgi ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ortak çalışmalar yürütmek. 
k. İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası tanıtımlarında konferans, seminer ve fuar gibi denizcilik teknolojileri konusundaki organizasyonlara destek ve katılımlarda bulunmak. 

 

Misyon


Denizcilik ve mühendislik alanındaki saygın bağlantıları kullanarak;
Denizcilik fakültesi öğrencilerinin mesleki hayatlarındaki yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak küresel denizcilik ve mühendislik sorunlarının farkında  olan evrensel nitelikte mühendis olmalarına katkıda bulunmak.  
Mühendislik alanlarına yönelik, denizcilik fakültesi  öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli aktif çalışma ortamını hazırlamak.


 Vizyon


Sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösteren, geleceğin mühendislerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren, denizcilik kültürünün gelişimine saygı duyan ve önemseyen bir kulüp olmaktır..
 

bottom of page